در اواخر حاملگی ممکن است جهت سلامت کلی و حرکات جنین شما "آزمایش بدون استرس"درخواست شود.

 وجود دیابت، فشار خون بالا، عدم رشد جنین در داخل رحم، از مواردی است که لازم است این تست انجام شده و حرکات تنفسی، میزان مایع آمنیوتیک و اندام های جنین بررسی گردد.

اگر هنگامی که کودک شما حرکت می کند (حرکتی که طی بازه ی زمانی 20 دقیقه ای حداقل دو بار و به مدت 15 ثانیه اتفاق بیفتد) و ضربان قلبش بالا برود (ضربان قلبش در حال تحرک حداقل 15 ضربه در دقیقه بیشتر از میزان ضربان قلبش در حالت استراحت باشد)، نتیجه ی تست نرمال است. 

نتیجه نرمال یعنی کودک شما در حال حاضر حالش خوب است و مشکلی ندارد. ممکن است ماما از شما بخواهد که تست را تا هنگام زایمان هر هفته یک بار (یا بیشتر) تکرار کنید.

آزمون بدون استرس در هفته‌های آخر یعنی 38 تا 42 حاملگی در موارد کاهش رشد جنین و یا زمانی که مادر از کاهش حرکات جنین شکایت دارد، و همینطور زایمان دیر تر از موعد، و یا شک به کاهش مایع آمنیوتیک که با سونوگرافی نشان داده شده، انجام می شود.

در این آزمون حرکات جنین در طی یک دوره  20 دقیقه ای ثبت و ارتباط آن با افزایش ضربان قلب جنین بررسي می شود.

در بعضی مواقع حجم کیسه آب درون رحمی افزایش و یا کاهش می یابد که به نام پلی ‌هیدروآمنیوس و اولیگو هیدروآمنیوس شناخته می‌شود و  انجام آزمایش NST برای مادر توصیه خواهد شد.

در مادرانی که دارای گروه خونی با Rh منفی هستند، در حالی که نوزاد درون رحم آن‌ها دارای خونی با Rh مثبت است نیز، انجام آزمایش NST را برای بیمار پیشنهاد می شود.
انجام این تست به این صورت است که با بستن دو کمربند پارچه ای روی شکم مادر جهت بررسی انقباضات رحمی و ضربان قلب جنین صورت می گیرد. قبل از شروع آزمایش NST، فشار خون مادر چک می شود. یکی از کمربندهای بسته‌شده بر روی شکم مادر در حین انجام آزمایش، ضربان قلب جنین را اندازه گیری کرده و دیگری انقباضات رحم مادر.
این آزمایش 20 دقیقه طول می‌کشد.

افزایش ضربان قلب حداقل 15 ضربه در دقیقه که هر افزایش 15 ثانیه یا بیشتر طول می کشد، نتیجه ای مطلوب است و سلامت حرکات کودک شما را نشان می دهد.