تخمک گذاری ممکن است دو هفته پس از سقط (از بین رفتن بارداری) رخ دهد. برای اکثر زنان، خونریزی اولیه بعد از سقط جنین، حدود یک هفته بعد از یک هفته قطع می شود. در صورتی که سقط جنین در اواخر سه ماهه اول یا دوم بارداری رخ داده باشد، خونریزی ممکن است طولانی تر شود. البته به طور کلی خونریزی ممکن است تا 4 هفته نیز وجود داشته باشد. همانطور که خونریزی کاهش می یابد و سطح هورمون به حالت عادی باز می گردد، چرخه قاعدگی شما نیز ادامه خواهد یافت.

بسیاری از دوره های زنان در طی 4 تا 6 هفته پس از سقط جنین باز می گردد. روز اول در چرخه باید از روز اول خونریزی از سقط جنین شمارش شود. ممکن است چند دوره برای سیکل پریود شما طول بکشد تا بتوان پیش بینی کرد که هورمونهای شما پس از سقط به حالت عادی برگردد. یک چرخه غیر قابل پیش بینی می تواند تخمک گذاری ردیابی را دشوارتر کند، چنانچه ممکن است باردار شدن در طی چند دوره اول بعد از سقط جنین دوباره انجام شود.

راههای تشخیص تخمک گذاری:

ترشحات سفید کش دار واضح

زیر دلدرد و یا درد کمر در سمت راست یا چپ 

افزایش جزئی در دمای بدن پایه شما، همگی علامت هایی از تخمک گذاری هستند. 

برای دریافت دمای بدن پایه، از یک  دماسنج دیجیتال دهانی استفاده کنید. اندازه گیری بایستی در اول صبح ، قبل از اینکه از رختخواب بیرون بیایید، انجام شود. نمودار دمای روزانه خود را ثبت کنید، هنگامی که متوجه افزایش جزئی در درجه حرارت، معمولا نه بیشتر از   0.3 ℃سانتی گراد و یا 0.5 درجه فارنهایت افزایش یافت، تخمک گذاری رخ داده است و از یک روز یا دو روز قبل از این افزایش دما، احتمال بارداری وجود دارد.

تشخیص (LH)  بر روی یک "کیت پیش بینی تخمک گذاری" نیز از روشهای تشخیص تخمک گذاری است.

LH   یا هورمون لوتئینه کننده، هورمونی است که تخمدان را تحریک می کند تا تخمک را آزاد کند. با کیت تخمک گذاری می توان  این هورمون را در ادرار تشخیص داد. این کیت ها وقتی که به درستی استفاده می شوند، LH  را تشخیص می دهند.