هورمونHCG هورمونی است که در دوران بارداری توسط جفت تولید می‌شود و پس از برقراری ارتباط خونی بین مادر و جنین، در گردش خون مادر بالا رفته و قابل سنجش می‌گردد. آمپول  HCG سبب بلوغ نهايي تخمك و انجام تخمك‌گذاري مي‌شود و در درمانهای ناباروری استفاده می شود.

 برای آزمایش ادرار( بیبی چک) نیاز هست تا حداقل دو هفته از لقاح گذشته باشد. اما برای آزمایش خون هفت تا 10 روز بعد از لقاح( حتی قبل از عقب افتادن موعد خونریزی) کافی است تا نتیجه مثبت را گزارش کند. 

پس از تزریق HCG، تا حدود 14 روز ممکن است آزمایش تعیین بارداری مثبت کاذب باشد؛ بنابراین بهتر است بعد از فاصله 14 روز از تزریق، تست خون بارداری انجام شود.

راه دیگر مطمئن شدن از نتیجه آزمایش تکرار آزمایش بعد از دو تا سه روز خواهد بود. اگر تست خون مثبت، به دلیل تزریق HCG باشد، دو تا سه روز بعد، اعداد HCG صفر و یا کاهش خواهد یافت. اما اگر بارداری اتفاق افتاده باشد، عدد افزایش می یابد و حدودا هر 48 ساعت، دو برابر خواهد شد. 

میزان طبیعی این هورمون در هفته های بارداری به ترتیب زیر است:

هفته سوم : 0-5

هفته چهارم : 5-426

هفته پنجم : 18-7340

هفته ششم : 1080-56500

هفته هفت تا هشت : 7650-229000

هفته نه تا دوازده : 25700-288000

هفته سیزده تا شانزده : 3300-253000

هفته هفده تا بیست و چهار: 4060-16540

هفته بیست و پنج تا انتها : 3640-117000

به عنوان یک قاعده کلی، در بارداری طبیعی، باید در عرض 2 روز حداقل 60 درصد افزایش یابد.