به موقعیتی که جنین سر خود را در بالای رحم قرار داده است بریچ گفته می شود.


معمولا" اگر مایع آمنیوتیک بیشتر از حد عادی باشد، جنین فضای بیشتری برای چرخش دارد و به صورت بریچ قرار خواهد گرفت. و یا اینکه در رحم مادر فیبروم یا میوم هایی وجود داشته باشد و یا رحم مادر به صورت دوشاخ باشد. شل شدن رحم به دلیل زایمان های متعدد و یا حاملگی دو قلویی یا چند قلویی، و در بعضی موارد جفت سرراهی می تواند از دلایل وضعیت بریچ باشد. در ماههای آخر حاملگی بدلیل رشد جنین،فضای کافی برای چرخیدن او کم شده و معمولا جنین در وضعیت های ثابتی به حالت عمودی و با سر(سفالیک) قرار میگیرد.
اگر سونو گرافی و معاینات وضعیت بریچ را برای جنین نشان دهند، تا قبل از هفته ۳۷ از تمرینات و تکنیک های چرخش جنین می توان استفاده کرد. البته چرخش خارجی برای تغییر وضعیت جنین  می تواند به دلیل کوتاهی بند ناف و مشکلات جفت، بسیار خطرناک باشد.

راهکارهای چرخش جنین:
از بسته های گرم و سرد استفاده کنید.( بسته سرد بالای رحم و بسته گرم انتهای رحم). ممکن است کودک شما را از جای سرد به طرف گرم، تشویق کند و به سمت صحیح حرکت کند.

استفاده از موسیقی ملایم و شاد  در ناحیه برای تشویق کودک به تغییر وضعیت کمک خواهد کرد.
ورزش های تغییر وضعیت : 

با این راهکار ها می توانیم مادر را تشویق کنیم تا با انجام حرکات نرمشی، بتوان وضعیت جنین را به حالت عادی برگرداند و زایمان طبیعی خوبی را پیش رو داشته باشد