بغیر از آزمایش خون، انواع تستهای بارداری با ادرار وجود دارند که نحوه انجام آن ساده و راحتتر از خون هستند. این تستها نوعی آزمایش هستند که در مواقع عقب افتادن سیکل ماهانه می توانید جهت اطمینان از بارداری و یا عدم بارداری از آنها استفاده کنید.

این آزمایش را می توان در هر زمانی از روز انجام داد اما نمونه اولین ادرار صبحگاهی دقت بیشتری دارد چراکه ادرار اول صبح دارای بیشترین مقدار هورمون گونادوتروپین جفتی  است. به طورکلی در بارداری طبیعی میزان HCG هر دو روز دو برابر می شود. اگر شما یک خط کم رنگ مشاهده کردید توصیه می شود روز بعد تست را در ادرار صبحگاهی تکرار کنید.

 مدل قطره چکانی: 

در بعضی ار انواع ابتدا باید ادرار در یک ظرف جمع آوری و بعد یک قطره یا چند قطره از ادرار را با قطره چکان داخل حفره مشخص شده بریزید و 3 تا 10 دقیقه صبر کنید از آن برای آزمایش استفاده شود. در بعضی از تستها رنگ ادرار تغییر می کند .

مدل نواری: 

در بعضی تستهای دیگر در روی نوار تست یک خط صورتی یا آبی رنگ ظاهر می شود. از انتهای بی بی چک (که علامت فلش دارد) نوار را داخل ادرار قرار دهید. ارتفاع ادرار نباید بیشتر از یک سانتی متر باشد.معمولا پس از ۵ دقیقه نتیجه آزمایش مشخص می شود. معمولا در اکثر تستها اگر نتیجه مثبت باشد دو خط و اگر نتیجه منفی باشد یک عدد خط را نشان می دهند . 

هر قدر میزان هورمون  HCG ادرار بیشتر باشد و از زمان حاملگی بیشتر گذشته باشد، رنگ خطها می تواند پر رنگ تر باشد.

اگر هیچ خطی را مشاهده نخواهید کرد، علت آن این است که تست با مقدار کافی ادرار آغشته نشده است. در این موارد باید جهت تست مجدد، از یک نمونه تازه استفاده کرد و بِیبی چک قبلی باید دور انداخته شود. 

اگر حاملگی وجود داشته باشد حتما دو خط واضح و پر رنگ ایجاد می شود. اگر یک خط کم رنگ ایجاد شد (در مقایسه با خط کنترل) ممکن است باز حاملگی وجود داشته باشد ولی چون میزان هورمون HCG ادرار اندک است، خط حاملگی نیز کم رنگ می شود.