تست پاپ اسمیر آزمایشی برای تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم است. در این روش نمونه سلول هایی از دهانه رحم توسط ماما یا پزشک جمع آوری و به آزمایشگاه ارسال می شود.

پاپ اسمیر نه تنها تغییر شکل ابتدایی سلولها ی دهانه رحم، بلکه عفونت و ویروس هایی مثل ویروس زگیل تناسلی یا HPV نیز گزارش می شود.

HPV عفونت مقاربتی جنسی شایعی است که می تواند منجر به بروز سرطان دهانه رحم شود. در نظر گرفتن شرایط زیر می تواند صحت نتیجه آزمایش را افزایش دهد بنابراین بهتر است:

دو روز قبل از انجام پاپ اسمیر ارتباط جنسی نداشته و از فوم های اسپرم کش و یا داروهای واژینال، کرم ها و ژل استفاده نشود.

بهترین زمان برای انجام تست، دو تا سه روز بعد از اتمام خونریزی قاعدگی است، و هر چه به انتهای سیکل و خونریزی بعدی نزدیکتر باشد، از دقت آزمایش کاسته می شود.

انجام آزمایش پاپ اسمیر در مطب، کلینیک و مراکز درمانی انجام می شود و حدود سه تا پنج دقیقه طول می کشد. ماما یا پزشک بعد از گذاشتن اسپکلوم در واژن، توسط برس نرم مخصوص کوچکی از ترشحات و سلولهای دهانه رحم را داخل مایعی گذاشته و این نمونه را به آزمایشگاه ارسال میکند.

برای انجام تست روی تخت معاینه دراز کشیده و زانوهایتان را خم می کنید و پاشنه های پایتان را روی رکابی قرار می دهید. ماما یا پزشک اسپکولوم را وارد واژن می کند. اسپکولوم دیواره های واژن را از هم به نحوی جدا می کند که ماما بتواند به سادگی دهانه رحم را ببیند. 

نمونه های جمع آوری شده قبلا روی اسلاید شیشه ای قرار می گرفت اما روش ارسال با مایع روشی جدیدتر و با دقت بیشتر است که به عنوان روش تین پرپ نامیده می شود. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از میکروسکوپ بررسی می شود.

اگر سلول های غیر نرمال در پاپ اسمیر مشخص شود نتیجه مثبت خواهد بود. نتیجه مثبت به معنی وجود سرطان دهانه رحم نیست. 

چندین جواب ممکن است از جواب آزمایش پاپ اسمیر گزارش شود: 

1) Atypical squamous cells of undetermined significance  

این گزارش نشان می دهد که سلول های سنگفرشی یا Squamous بسیار نازک و مسطح روی سطح دهانه رحم سالم کمی غیر نرمال شده اند اما این تغییر الزاما وجود سلول های پیش سرطانی را نشان نمی دهد. معمولا علت ASCUS در دو سوم موارد ویروس HPV و در یک سوم موارد سایر عفونت ها می باشد.

2) ضایعه داخل اپیتلیالی سنگفرشی  Squamous intraepithelial lesion

این نتیجه به معنای سلول های پیش سرطانی می باشد و آزمایشات تشخیصی بیشتری باید صورت بگیرند.

3) سلول های گلاندولار  Atypical glandular cells 

با این نتیجه سلولهاهای گلاندولار، نتیجه سرطانی بودنشان مشخص نیست و آزمایشات بیشتری لازم است تا علت بروز این سلول های غیر عادی بررسی گردد.

4) سرطان سلول های سنگفرشی یا آدنو کارسینوم Squamous cell cancer or adenocarcinoma cells

این نتیجه در نمونه پاپ اسمیر، سلولهای سرطانی را نشان می دهند.

علاوه بر ارزیابی تست از جهت سلولهای سرطانی با استفاه از تست  پاپ اسمیر می توان ویروس HPV یا زگیل تناسلی را بررسی کرد.

اگر پاپ اسمیر غیر نرمال باشد پزشک روش دیگری به نام کولپوسکوپی را با استفاده از وسیله ای ذره بینی به نام کولپسکوپ انجام می دهد تا بافت دهانه رحم و واژن را معاینه کند.

اگر HPV مثبت شد، توصیه به انجام کولپوسکوپی می شود.