آزمایش خون

آزمایشات غربالگری متوالی جنین

/post-80

آزمایش غربالگری متوالی جنین یا غربالگری سکوئنشیال در بارداری


هورمون آنتی مولرین یا AMH

/post-63

بررسی عملکردی آزمایش FSH و AMH


ثبت نام و شروع مشاوره