بیماریهای زنان و مامایی

خونریزی های دوران بارداری

/post-51

بررسی علتهای مختلف خونریزی در دوران بارداری


شیر مادر در روزهای بعد از زایمان

/post-37

 اثر شیردهی بر روی رحم در روزهای پس از زایمان و نوزاد


تامپون قاعدگی

/post-26

تامپون یکی از وسایل بهداشتی است که در زمان خونریزی قاعدگی بجای پد بهداشتی قابل استفاده است.


ثبت نام و شروع مشاوره