بیماریهای منتقل شونده جنسی

زگیل تناسلی

/post-24

زگیل تناسلی بیماری عفونی ناحیه تناسلی است که معمولاً از راه تماس جنسی منتقل می شود.


ثبت نام و شروع مشاوره