بیماری های زنان

درمان تنبلی تخمدان

/post-32

درمانهای متداول تخمدان پلی کیستیک و یا تنبلی تخمدانی کدامند؟


عفونت واژینال

/post-28

راهکارهای خانگی برای پیشگیری عفونت واژینال را می شناسید؟


زگیل تناسلی

/post-24

زگیل تناسلی بیماری عفونی ناحیه تناسلی است که معمولاً از راه تماس جنسی منتقل می شود.


تست پاپ اسمیر

/post-10

آزمایش پاپ اسمیر چگونه انجام می شود؟


راهکارهای خانگی برای پیشگیری و درمان عفونت واژینوز رحمی

/post-4

واژینوز باکتریایی، عفونت واژن ناشی از رشد بیش از حد باکتری هاست. واژن به طور طبیعی دارای محیطی است که حاوی باکتری های "خوب" و "بد" است. اما در موارد واژینوز باکتریایی،  باکتری های بد بیش از حد وجود دارند