بی نظمی قاعدگی

خونریزی های رحمی

/post-58

علل و راهکارهای درمانی خونریزی های رحمی


تنبلی تخمدان و مقاومت به انسولین

/post-57

راهکارهای کاهش وزن و تعادل هورمونی در تخمدان پلی کیستیک(PCO)


دلایل منفی شدن تست بارداری

/post-55

چه عواملی می تواند باعث منفی شدن تست های بارداری شود؟


عقب افتادن پریود

/post-54

دلایل تاخیر قاعدگی


تنبلی تخمدان، چاقی و دیابت

/post-50

نقش تخمدان پلی کیستیک در ایجاد دیابت


ثبت نام و شروع مشاوره