تنبلی تخمدان

هورمون آنتی مولرین یا AMH

/post-63

بررسی عملکردی آزمایش FSH و AMH


اختلالات سیکل ماهانه

/post-59

بررسی اختلالات قاعدگی و اقدامات درمانی


تنبلی تخمدان و مقاومت به انسولین

/post-57

راهکارهای کاهش وزن و تعادل هورمونی در تخمدان پلی کیستیک(PCO)


دلایل منفی شدن تست بارداری

/post-55

چه عواملی می تواند باعث منفی شدن تست های بارداری شود؟


عقب افتادن پریود

/post-54

دلایل تاخیر قاعدگی


تنبلی تخمدان، چاقی و دیابت

/post-50

نقش تخمدان پلی کیستیک در ایجاد دیابت


تنبلی تخمدان و رژیم غذایی

/post-46

اثر رژیم غذایی بر بهبودی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)


القائ تخمک گذاری تخمدنها با ورزش

/post-34

ورزش از قبل تا بعد از بارداری


درمان تنبلی تخمدان

/post-32

درمانهای متداول تخمدان پلی کیستیک و یا تنبلی تخمدانی کدامند؟


ثبت نام و شروع مشاوره