جنین

بارداری هفته به هفته

/post-45

تغییرات هفته 22 بارداری


حرکات جنین در هفته های آخر بارداری

/post-1

آزمایش تست بدون استرس (NST) و نوار قلب جنین


ثبت نام و شروع مشاوره