خونریزی

فیبرومهای رحمی

/post-67

انواع فیبروم رحمی، تشخیص و درمان


زگیل تناسلی و لزوم کولپوسکوپی

/post-48

نتیجه گزارش پاپ اسمیر و نیاز به کولپوسکوپی در HPV


تامپون قاعدگی

/post-26

تامپون یکی از وسایل بهداشتی است که در زمان خونریزی قاعدگی بجای پد بهداشتی قابل استفاده است.


ثبت نام و شروع مشاوره