روشهای جلوگیری از بارداری

آندومتریوز و آی یو دی Mirena

/post-52

برای بهبود علایم آندومتریوز می توان از IUD میرنا استفاده کرد؟


ثبت نام و شروع مشاوره