سونوگرافی

آزمایشات غربالگری متوالی جنین

/post-80

آزمایش غربالگری متوالی جنین یا غربالگری سکوئنشیال در بارداری


لزوم سونوگرافی در بارداری

/post-73

سونوگرافی و اصطلاحات آن در بارداری


اختلالات سیکل ماهانه

/post-59

بررسی اختلالات قاعدگی و اقدامات درمانی


بدخیمی مجاری شیری پستان

/post-40

کارسینوم داکتال درجا (DCIS) سرطان پستان غیر تهاجمی است.


ثبت نام و شروع مشاوره