مامایی

بارداری هفته به هفته

/post-45

تغییرات هفته 22 بارداری


رژیم غذایی در دوران شیردهی

/post-36

کالری مورد نیاز مادر در دوران شیردهی


بیماری AVM رحمی خطرناک است؟

/post-17

 (AVM) Uterine Arteriovenous Malformation یا بدشکلی های شریانی وریدی رحمی، ارتباطات غیر طبیعی بین شریان ها و رگ ها است و نوعی نقص در سیستم گردش خون هستند و در هر جایی از بدن اتفاق می افتد. اکثریت آنها یا مادرزادی هستند یا وابسته به بیماری تروفوبلاستیک بارداری(تومورهایی که از سلول های سازنده جفت منشا می گیرند) هستند.


ثبت نام و شروع مشاوره