مشاوره مامایی و زنان

راهکارهای خانگی برای پیشگیری و درمان عفونت واژینوز رحمی

/post-4

واژینوز باکتریایی، عفونت واژن ناشی از رشد بیش از حد باکتری هاست. واژن به طور طبیعی دارای محیطی است که حاوی باکتری های "خوب" و "بد" است. اما در موارد واژینوز باکتریایی،  باکتری های بد بیش از حد وجود دارند


ثبت نام و شروع مشاوره