میرنا

آندومتریوز و آی یو دی Mirena

/post-52

برای بهبود علایم آندومتریوز می توان از IUD میرنا استفاده کرد؟


آی یو دی و احتمال خونریزی رحمی

/post-42

عوارض آی یو دی هورمونی و غیر هورمونی


ثبت نام و شروع مشاوره